Regionale analyser 2020

Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker. Foredrag og tilknyttede oppdrag. Analysene baserer seg på Telemarksforskings egen modell, attraktivitetsmodellen, som analyserer og drivkrefter for endringer  i folketall og arbeidsplasser.