Regional utvikling og attraktivitet i danske kommuner

Telemarksforsking skal utvikle en attraktivitetsmodell for danske kommuner etter mønster av den attraktivitetsmodellen som er brukt for norske kommuner. Hensikten er å måle attraktivitet for næringsliv og bosetting i danske kommuner. Det vil være av stor vitenskapelig interesse å se hvordan samme modellstruktur gir ulike resultat i to land som Danmark og Norge.