Rammeavtaler kommuneøkonomi 2024-25

Rammeavtalene skal gi leveranser og formidle oppdaterte kommunaløkonomisk styringsinformasjon til de deltakende kommunene.