Oversikt over kommunale bostøtteordninger

Kommunale bostøtteordninger rapporteres i KOSTRA, og Husbanken gjorde en spørreundersøkelse i 2017 for å få utfyllende informasjon. Svarprosenten og datakvaliteten gjør at Husbanken ser behovet for å benytte andre metoder og kilder for å få en fullstendig oversikt over kommunale bostøtteordninger. Dette prosjektet skal innhente den informasjonen som mangler og gi en fullstendig oversikt over kommunale bostøtteordninger.