Organisasjonsmodell for Tusenårsstaden Gulatinget

Utredning om framtidig organisasjonsmodell for Tusenårsstaden Gulatinget. Målet er at Gulatinget skal få en organisasjonsmodell som gir best mulig faglige og økonomiske betingelser.