Økonomisk analyse av barnehager

Prosjektet består av fire deler som Utdanningsdirketoratet ønsker utredet årlig. Rekkefølgen sammenfaller kronologisk med rekkefølgen på leveringstidspunkt for rapportene:

1.  Analyse av kostnader i private og kommunale barnehager

2.  Analyse av kapitalstrukturer i private barnehager

3.  Lønnsomhet, kapitalavkastning og gevinstrealisering

4.  Beregning av nasjonale satser for 2021, 2022 og 2023

 

Telemarksforsking samarbeider med Samfunnsøkonomisk Analyse om dette oppdraget. Telemarksforsking er prosjektleder. 

 

 

Publikasjoner

TittelTypeDato
Nasjonale satser til private barnehager i 2024Notat 06.10.2023
Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2021Rapport 31.05.2023
Kapitalstrukturer i private barnehager 2021Rapport 31.05.2023
Kostnader i barnehagene 2021Rapport 16.03.2023
Nasjonale satser til private barnehager i 2023Notat 06.10.2022
Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020Rapport 23.05.2022
Kapitalstrukturer i private barnehager 2020Rapport 23.05.2022
Kostnader i barnehagene 2020Rapport 15.03.2022
Nasjonale satser til private barnehager i 2022Notat 12.10.2021
Lønnsomhet og kapitalstrukturer i private barnehager 2019Rapport 17.09.2021
Kostnader i barnehagene 2019Rapport 16.03.2021