Økonomisk analyse av barnehager

Prosjektet består av fire deler som Utdanningsdirketoratet ønsker utredet årlig. Rekkefølgen sammenfaller kronologisk med rekkefølgen på leveringstidspunkt for rapportene:

1.  Analyse av kostnader i private og kommunale barnehager

2.  Analyse av kapitalstrukturer i private barnehager

3.  Lønnsomhet, kapitalavkastning og gevinstrealisering

4.  Beregning av nasjonale satser for 2021, 2022 og 2023

 

Telemarksforsking samarbeider med Samfunnsøkonomisk Analyse om dette oppdraget. Telemarksforsking er prosjektleder.