Økonomisk analyse av barnehager – Ressursbruk og nasjonale satser

Statlige myndigheter har behov for å følge med på ressursbruken i sektoren. Den store andelen private barnehager gjør at myndighetene også har et særlig behov for å følge med på den økonomiske situasjonen i den private delen av sektoren. Videre trenger statlige myndigheter analyser av kostnadene i barnehagene som grunnlag for kostnadsberegninger til arbeidet med statsbudsjettet og til beregning av årlige tilskuddssatser til private barnehager.Telemarksforsking har levert analyser av kostnader i private og kommunale barnehager over mange år.

Oppdraget består av følgende deler:- Analyse av ressursbruken i barnehagene- Beregning av nasjonale satser til private barnehager

Oppdraget gjelder for to år, med opsjon på ytterligere ett år

Publikasjoner

TittelTypeDato
Kostnader i barnehagene 2022Rapport 21.03.2024