Notodden kommune - skoleutredning

Oppdragsgiver skal utarbeide en overordnet skolebehovsplan. Utredningsarbeidet regulert i denne kontrakten er ment å gi god styringsinformasjon til denne prosessen, dvs. være et godt fakta- og analysegrunnlag for kommunens videre arbeid med skolebehovsplanen.