Norsk Kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner og fylker.

Tallene gir grunnlag for beskrivelser og analyser av lokalt kulturliv som kommuner og fylker kan ha nytte av. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Norsk kulturindeks er siden 2021 heldigital og finnes på nettsiden www.kulturindeks.no

Telemarksforsking tilbyr abonnement på regionale kulturrapporter for fylker og kommuner med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Rapportene er godt egent til å beskrive kulturlivet lokalt og kan være til stor hjelp i utarbeidelser av planer, rapporteringer med mer

I 2023 gjelder følgende priser for abonnement (eksempel på rapport i parentes):

Fylkesrapport: 53 000,-

Full kommunerapport: 27 000,-

Kort kommunerapport: 10 000,-

Abonnement fornyes hver høst når nye data foreligger.

Ta kontakt med Kristine Miland eller Bård Kleppe for bestilling og informasjon.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Presentasjon Norsk Kulturindeks FinnmarkForedrag 07.06.2023