Norsk kulturindeks 2020

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Tallene gir grunnlag for beskrivelser og analyser av lokalt kulturliv som kommuner og fylker kan ha nytte av.

Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Rapportene er godt egent til å beskrive kulturlivet i en kommune, en region eller et fylke. Slik kan rapportene kan være til stor hjelp i utarbeidelser av planer, rapporteringer med mer.

I lista nedenfor finnes eksempler på slike rapporter.

Kommunerapporter

Kommunerapportene for 2020 produseres for kr 35.000 + mva

Vi kan også utarbeide en forenklet powerpoint-versjon av kommunerapporten for kr 15.000 + mva, se eksempelrapport her.

Fylkesrapporter

Fylkesrapporter produserer vi for kr. 60.000+mva.

2020-rapporter kan produseres fortløpende. Bestiller kan selv velge hvilke kommuner en vil sammenlignes med. Ta kontakt med Kristine Miland for bestilling og informasjon.