Norsk Kulturindeks 2019

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Tallene gir grunlag for beskrivelser og analyser av lokalt kulturliv som kommuner og fylker kan ha nytte av.

Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Rapportene er godt egent til å beskrive kulturlivet i en kommune, en region eller et fylke. Slik kan rapportene kan være til stor hjelp i utarbeidelser av planer, rapporteringer med mer.

Som vedlegg til kulturrapporten produseres også en ferdig powerpoint-presentasjon som kan benyttes fritt.

I lista nedenfor finnes eksempler på slike rapporter.

Kommunerapporter

Kommunerapportene for 2019 produseres for kr 35.000 + mva

Vi kan også utarbeide en forenklet powerpoint-versjon av kommunerapporten for kr 15.000 + mva, se eksempelrapport her.

Fylkesrapporter

Fylkesrapporter produserer vi for kr. 60.000+mva.

2018-rapporter kan produseres fortløpende. Bestiller kan selv velge hvilke kommuner en vil sammenlignes med. Ta kontakt med Kristine Miland for bestilling og informasjon.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Stavanger kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Fredrikstad kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Sandefjord kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Troms fylkeNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Bamble kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Drammen kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Sarpsborg kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Nye Asker kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Verdal kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Horten kommuneNotat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Sandefjord kommuneNotat 15.01.2020