Norsk kulturindeks 2018

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Tallene gir grunlag for beskrivelser og analyser av lokalt kulturliv som kommuner og fylker kan ha nytte av.

Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. 

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Rapportene er godt egent til å beskrive kulturlivet i en kommune, en region eller et fylke. Slik kan rapportene kan være til stor hjelp i utarbeidelser av planer, rapporteringer med mer.

Som vedlegg til kulturrapporten produseres også en ferdig powerpoint-presentasjon som kan benyttes fritt.

I lista nedenfor finnes eksempler på slike rapporter.

Kommunerapporter

Kommunerapportene for 2018 produseres for kr 35.000 + mva

Vi kan også utarbeide en forenklet powerpoint-versjon av kommunerapporten for kr 15.000 + mva, se eksempelrapport her.

Fylkesrapporter

Fylkesrapporter produserer vi for kr. 60.000+mva.

2018-rapporter kan produseres fortløpende. Bestiller kan selv velge hvilke kommuner en vil sammenlignes med. Ta kontakt med Kristine Miland for bestilling og informasjon.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Bamble kommuneNotat 14.05.2019
Norsk kulturindeks 2018 – Resultater for Trysil, Elverum, Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal og Våler.Notat 14.05.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Gran og Lunner kommunerNotat 08.04.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Rana kommuneNotat 04.04.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Alta kommuneNotat 04.04.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Sandnes kommuneNotat 04.04.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Ål kommuneNotat 04.04.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Holmestrand og Sande kommuneNotat 04.04.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for SarpsborgNotat 04.04.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Møre og RomsdalNotat 04.04.2019
Norsk kulturindeks 2018 – Resultater for Hamar kommuneNotat 04.04.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Halden kommuneNotat 04.04.2019
Kunstnere i Aust-AgderNotat 05.02.2019