Nesbyen kommune - omstilling og effektivisering

Gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon og utfordringsbilde, med sikte på å lansere omstillings- og effektiviseringstiltak