Musea i samfunnet

Utredning om museenes samfunnsrolle og effekter av museumsreformen.