Musea i samfunnet

Hvilke samfunnsroller har de norske museene? Hvordan har den store museumsreformen påvirket museenes arbeid? Og går det an å tenke nytt rundt hva et museum er og skal være? Disse spørsmålene skal Telemarksforsking besvare i et stort prosjekt for Kulturdepartementet.

Prosjektet Musea i samfunnet skal inngå i et grunnlag for en kommende stortingsmelding om museene, som Kulturdepartementet skal legge frem i årsskiftet 2020/2021. Telemarksforsking skal arbeide med tre ulike arbeidspakker i dette prosjektet. Arbeidspakke 1 handler om museumsreformens konsekvenser. Hva vet vi så langt om dette? Arbeidspakke 2 handler om museenes selvforståelse og identitet som institusjoner. Hvordan forstår og forvalter museene sin samfunnsrolle? I denne arbeidspakken skal vi blant annet sende ut en survey til alle de norske museene, for å få synspunkter på hvordan museene vurderer og vekter de ulike arbeidsområdene sine. Vi skal også se nærmere på rundt 10 prosjekter eller case som illustrerer de ulike måtene museene arbeider på. Arbeidspakke 3 handler om hvordan museenes samfunnsroller er i endring, og om en mulig utvikling av museumspolitikken i Norge.

Prosjektet skal være ferdig i juni 2020. For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Ole Marius Hylland.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Museum og samfunnRapport 24.06.2020
Museers inntekter fra barnNotat 15.01.2020