Medlemsundersøkelse for Norges Musikkorps Forbund

Prosjektets formål er å undersøke erfaringene og perspektivene til Norges Musikkorps Forbunds (NMF) medlemmer om hvordan det er å være med i korps og sette sentrale funn i sammenheng med bredere forskning på feltet.