Marker kommune - tjenesteanalyse

Marker kommune ønsker bistand til analyse av kommunens tjenester, status og forbedringsområder, og å konkretisere endrings- og utviklingstiltak kommunen bør gjennomføre for å forbedre egen resultateffektivitet.