Management for hire - økonomisjef-tjenester Stranda kommune

Økonomisjef-tenester knytta til

  • Overordna ansvar for økonomi- og rekneskapsområdet
  • Strategisk planlegging og rådgivning for kommunen si politiske administrative leiing innanfor det økonomiske fagfeltet
  • Fagleg ansvar for utarbeiding og oppfølging av budsjett og økonomiplan
  • Utarbeide økonomiske analyser og rapporter
  • Sakshandsaming etter behov og oppfølging av politiske vedtak
  • Kontakt med finansinstitusjonar