Lørenskog kommune - økonomisk vurdering

Kommunen ønsker bistand til å gjøre en vurdering av hvor store investeringer barne-hage- og skoleområdet kan foreta/tåle i et 8 til 10-års perspektiv dersom kommunens økonomiske bærekraft skal opprettholdes.