Levende kulturarv

Prosjektet har som formål å utforske metoder for hvordan kulturarven med sine menneskelige interesser kan sameksistere med insektene og naturen.

Prosjektet vil innhente kunnskap om forholdet mellom kulturarv (den bygde kulturarven) og trespisende insekter samt teste og utarbeide metoder for overvåkning, stabilisering og reduksjon av trespisende insekter i en spesifikk stue ved Heddal bygdetun, Rambergstugo.

«Levende kulturarv» anlegger et økologisk perspektiv på den bygde kulturarven og forvaltningen av denne. Ideen med prosjektet er å utforske hvordan menneskelige interesser (den bygde kulturarven) kan sameksistere med insektene og naturen. Konkret er målet å utvikle metoder for å hvordan museet kan overvåke, stabilisere evt. redusere bestandene av trespisende insekter (stripet borebille og husbukk) i den bygde og fredede kulturarven på Heddal bygdetun, uten bruk av giftige kjemikaler eller andre miljøskadelige metoder.

 

 

Publikasjoner

TittelTypeDato
Levende kulturarvRapport 23.05.2024