Kunstnerundersøkelsen 2021

På oppdrag fra Kulturrådet skal Telemarkforsking gjennomføre en kartlegging av kunstnernes inntekter og levekår. Dette er tredje gang Telemarksforsking utfører en slik kartlegging. Den forrige ble gjennomført i 2015, mens den første ble gjennomført i 2008.

Undersøkelsen skal gjennomføres med en kombinasjon av surveydata og registerdata fra Statistisk Sentralbyrå og resultere i to rapporter samt et datasett. Den første rapporten skal fokusere særskilt på pandemiens økonomiske konsekvenser for kunstnerne, mens den andre rapporten skal gi et grundig bilde av kunstnernes arbeid og inntekt.

Metodisk skal undersøkelsen ta utgangspunkt i rapporten «Framtidige kunstnerundersøkelser av kunstneres arbeidsforhold og levekår».