Kunnskapsgrunnlag til handlingsplan - vold i nære relasjoner og negativ sosial kontroll

Telemarksforsking gjennomfører en kunnskapsutredning basert på tidligere forskning om temaene: 1) effektiv forebygging, 2) beskyttelse av ofre ved vold i nære relasjoner og negativ sosial kontroll