Kunnskapsgrunnlag til barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt et arbeid med en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. I arbeidet med meldingen er det behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget innenfor enkelte områder. Oppdraget er delt inn i to delprosjekter, hvor TF leverer tilbud på begge. Oppdraget kan gis i sin helhet til en oppdragstaker, eller deles og gis til to.

Delprosjekt 1: Kunnskapsgjennomgang og analyse av barne- og ungdomskultur som del av hverdagslivet til barn og unge.

Delprosjekt 2: Kartlegging og ananlyse av barne- og ungdomskultur som et politikkområde på lokalt og regionalt nivå.