Kunnskapsgjennomgang om barn og unges kulturbruk

I forbindelse med gjenoppbyggingen av kultursektoren i etterkant av koronaepidemien, har Kulturtanken bestilt en kunnskapsgjennomgang om barn og unges kulturbruk.