Kulturvern og frivillighet

Kulturrådet ønsker å styrke kunnskapen om frivillig kulturvernarbeid i Norge. Prosjektet skal kartlegge aktiviteter, aktører og selvforståelse, gi en oversikt over foreliggende forskning, samt gi en vurdering av kunnskapsbehov og innspill til perspektiv/problemstillinger for framtidig forskning.