Kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte ved bruk av digitale medier under koronapandemien

Forskningsprosjektet skal samle og tilgjengeliggjøre kulturskoleneserfaringer med digitale hjelpemidler under koronapandemien. Dette gjøres ved å fremskaffe kunnskap om hva slags digitale verktøy norske kulturskoler benyttet seg av, erfaringer med dissesamthvilke konsekvenser dette har hatt.

Prosjektet skal legge vekt på å samle informasjon som kan danne et grunnlagfor anbefalinger og videre digitalt utviklingsarbeid for kulturskolene. Videre skal det drøfte både organisatoriske og pedagogiske konsekvenser samt se på konsekvensene fra et brukerperspektiv.