Kulturminner for alle

Kulturminner for alle (KFA) er et prosjekt i regi av Fortidsminneforeningen med mål om å bidra til bevaring av kulturminner og til kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk. Prosjektet startet opp i august 2016 og avsluttes august 2021. Det har to hovedsatsningsområder: tilskuddsordning til istandsettelse av kulturminner og formidling av tradisjonshåndverk. Prosjektet har nå pågått i 4 år. I den forbindelse foretar Telemarksforskning en evaluering av hvordan prosjektet står i forhold til fastsatte mål. Resultatene formidles i en egen rapport.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Håndlag for håndverkRapport 01.04.2020