Kulturminner for alle

Kulturminner for alle (KFA) er et prosjekt i regi av Fortidsminneforeningen med mål om å bidra til bevaring av kulturminner og til kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk. Prosjektet startet opp i august 2016 og går over fem år. Det har to hovedsatsningsområder: tilskuddsordning til istandsettelse av kulturminner og formidling av tradisjonshåndverk. Prosjektet har nå pågått i 3 år og i den forbindelse ønskes en evaluering av hvordan prosjektet står i forhold til fastsatte mål.