Kulturfrivillighet på musikkfeltet

I dette prosjektet er målet å utforske bl.a.:

  1. De politiske forventingene knyttet til samarbeid mellom frivillig/profesjonell sektor (dokumentstudie)
  2. Tilgjengelige data som beskriver frivilligheten (vi har noe av dette i kulturindeksen)
  3. Noen konkrete eksempler på slikt samarbeid
  4. En problematisering av forholdet mellom profesjonelle og frivillige med bakgrunn i våre nylige studier (vedlagt) og andre kilder inkludert en kritisk gjennomgang av virkemidlene.
  5. Forslag til videre forskning på dette området.