Kulturell og kreativ næring i Lillestrøm

Lillestrøm kulturhub er et kontorfellesskap for kulturell og kreativ næring. Her får du tilgang til kontorer og møterom, kreative soner og samarbeidsarealer, kjøkken og spiseområde, internett og utskrift. I tillegg til å være et kontorfellesskap tilbyr Lillestrøm kulturhub kompetanseutvikling, støtte og veiledning.

Lillestrøm kulturhub ønsker å kartlegge kulturell og kreativ næring på Nedre Romerike. Hensikten er å få bedre oversikt over bransjene innenfor denne næringen for å kunne jobbe aktivt med utvikling og tilby et best mulig tilbud for aktørene. Kartleggingen er også et ledd arbeidet med å rekruttere flere aktører til kulturhuben.