Kultur og bærekraft

Kulturtanken arbeider med å utvikle et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med bærekraftsmålene og knytte det an til vurderinger av hvilke mulige handlingsalternativer organisasjonen har for å utnytte handlingsrommet. Arbeidet skal danne grunnlag for Kulturtankens arbeid med bærekraft, både internt i organisasjonen, i DKS og med andre samarbeidspartnere i 2021. I den forbindelse ønsker Kulturtanken en kvantitativ kartlegging av kultur og bærekraft og «best practice» i kultursektoren generelt, samt kunst og kultur relatert til barne- og ungdomsgruppen spesielt

Publikasjoner

TittelTypeDato
Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektorenRapport 20.09.2021