Kostnader i kommunale og private barnehager

Fagforbundet har bedt om et notat som klargjør kostnadsforskjellene mellom kommunale og private barnehager. Bakgrunnen er Agenda Kaupangs notat til PBL som konkluderer med at det offentlige har spart 22,8 mrd. kroner fra 2008 til 2017 på privat kontra kommunal drift av barnehager. De beregnede kostnadsforskjellene kan se ut til å avvike fra Telemarksforskings beregninger, og notatet skal vise hvilke elementer av regnestykkene som kan forklare disse forskjellene.