Konsekvensutredning for Vestfold og Telemark idrettskrets

Konsekevensutredning med tanke på en mulig deling av idrettskretsen