Konsekvensutredning av utvidet produksjonskapasitet ved DEFA

DEFA – hjørnesteinsbedrift i Nesbyen, skal utvide produksjonskapasiteten, og som kan innebære økt arbeidsstokk med 60 personer. Oppdragsgiver har i denne sammenheng bestilt en utredning for hva en slik utvidelse kan bety for Nesbyen kommune – både kommunaløkonomisk, driftsmessig og med tanke på lokalsamfunnet generelt (ringvirkningsanalyse). Oppdragsgiver vil at utredningen også skal være til nytte på et mer generelt grunnlag.