Kompetansemekling i Buskerud 2019

Telemarksforsking bistår bedrifter i reiseliv og kulturnæringar med forskings- og utviklingsprosjekt.