Kompetansemegling Viken 2024

Bistå med forskningsbasert kunnskap for næringer med regional utvikling (Kultur, reiseliv, offentlig sektor, pedagogikk og undervisning)