Kompetanse- og organisasjonskartlegging av kultur i kommunene

Forskningsprosjektet vil peke på hvordan organiseringen av kultursektoren spiller inn på kulturens rolle og bevilgninger i kommunene, og videre, hvordan en sterk eller svakere kultursektor påvirker lokal samfunnsbygging og kommunen som helhet. Forskningsprosjektet vil også avdekke forskjeller i kulturens rolle og stilling rundt om i landet, og vil således være del av et viktig demokratisk prosjekt.