Kommunale inntekter - Romerikeregionen

Telemarksforsking har fått en forespørsel om å utarbeide et notat om kommuneøkonomien i Romerikeregionen og betydningen av Inntektssystemutvalgets forslag til nytt inntektssystem.