Kommunalbanken modell LDIP

Bistand til utvikling av modell for framskriving av inntekter for enkeltkommuner i et 10-15 års perspektiv.