Kommunal praksis i tildeling og forvaltning av startlån

Formålet med dette oppdraget er å skaffe mer kunnskap om kommunenes praksis i tildeling og forvaltning av startlån. Blant annet skal vi undersøke den praktiske gjennomføringen rundt behandling, prioritering og tildeling og oppfølging av startlån, inkludert de utfordringene og dilemmaer som kommuner og saksbehandlerne står overfor.