Klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark

Hvordan landbruksproduksjonen kan tilpasses klimaendringene er avgjørende for å kunne holde oppe en nasjonal bærekraftig matproduksjon. Dette krever ny kunnskap om hvordan et endret klima vil påvirke landbruket lokalt innenfor forskjellige klimasoner, regioner eller mindre geografiske områder, som fylker eller kommuner.

I dette prosjektet vil vi bruke kornproduksjon som case, fordi dette er den produksjonen som har vist seg å ha størst utfordringer i ekstremværsituasjoner. Bare i 2018 er anslått avlingstap i regionen over 300 mill NOK.

Prosjektet har ambisjoner om å finne svar på

  • Hvilke konsekvenser klimaendringene har hatt for kornprodusentene i Vestfold og Telemark
  • Hvilke utfordringer klimaendringene har skapt for kornproduksjonen i Vestfold og Telemark?
  • Hvordan kornprodusentene i Vestfold og Telemark har tilpasset seg ekstremværet i 2017 og 2018
  • Hvilke klimaindekser det er nyttig å få større innsikt i innenfor denne sektoren, for å være bedre rusta for klimaendringer
  • Hvilke nye kunnskapsbehov har vi for å gjøre landbruket mer klimarobust?
  • Hvordan bør de regionale virkemidlene innrettes for å oppnå et klimasmart landbruk i Vestfold og Telemark?