Kartlegging av næringsforeninger i distriktskommuner

Gjennom prosjektet skal vi finne og beskrive tre gode eksempler på næringsforeninger i distriktskommuner. Hovedformålet med kartleggingen er å vise hvordan næringsforeningene kan bidra til å styrke kommunens utviklingskapasitet i arbeidet med næringsrettet samfunnsutvikling. Beskrivelsene skal gi nyttige innspill og inspirasjon til andre distriktskommuner som ønsker å etablere næringsforeninger. Oppdragsgiver for prosjektet er Distriktssenteret.