Kartlegging av Innholdsmangfold i norske filmer og serier

NFI ønsker å gjennomføre en kvantitativ kartlegging og kvalitativ innholdsanalyse av mangfoldet i norske kinofilmer og dramaserier. Analysen skal kartlegge mangfold i tematikk, karakterer og geografisk lokasjon, og i særskilt grad undersøke representasjon av hoved- og bi-karakterer.