Kartlegging av distriktskommuners deltagelse i innovasjonsvirkemidler

Kartlegging av distriktskommuners deltagelse i innovasjonsvirkemidler