Kartlegging av de lokale næringsforeningene i distriktskommunene

Distriktssenteret ønsker at det skal gjennomføres en kartlegging av hva næringslivet i sentralitetsklasse 5 og 6 mener om kommunens arbeid med å legge til rette for og stimulere til næringsutvikling.

Tentative tema som det ønskes at oppdragstaker skal belyser er:

  • Ressurser og organisering
  • Næringsforeningenes oppfatning av og forventninger til kommunene
  • Kontakt og samarbeid med mellom kommune og næringsforeninger og næringsliv
  • Prioriterte kommunale innsatsområder og oppgaver -hva er viktigst for næringsforeningene?
  • Næringslivets vurdering av kommunale virkemidler og tiltak