Kapitalkostnader i kommunene

Formålet med oppdraget er å få en teoretisk vurdering av om avskrivningene i KOSTRA er et godt uttrykk for kommunenes kapitalkostnader, og å belyse eventuelle svakheter ved disse.