Kåfjord kommune - utredning av felles ungdomsskole

Utrede felles ungdomsskole i kommune, alternativt felles 5-10 skole.