Internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for statlige insentiver og korrektiver i norsk kunstnerpolitikk

Kulturrådet ønsker en kartlegging av a) statlige korrektiver og intensiver i kunstnerpolitikken og b) private finansieringskilder rettet mot kunstnere, i Norge, og i land vi kan sammenlikne oss med. I dette løsningsforslaget tar vi utgangspunkt i sammenligninger med Sverige, Danmark, Canada, England og Skottland.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for norsk kunstnerpolitikkNotat 13.01.2020