Hva bruker de penger på, eldre som vil bo lenge hjemme og ha økt livskvalitet?

Formålet med utredningen er å skaffe økt kunnskap om de eldres behov og hva de som konsumenter vil kjøpe av varer, tjenester, aktiviteter og boformer for økt livskvalitet og for å kunne bo lengre i egen bolig.