Hovedfunn fra spørreundersøkelse i prosjektet Music on demand

Telemarksforsking skal delta i analysearbeid med utgangspunkt i undersøkelsen «Norsk musikk i internasjonale markeder» og bidra til skriving og ferdigstilling av en rapport basert på denne. Rapporten er del av  Forskningsrådsprosjekt "Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector", som gjennomføres av Universitetet i Oslo.