Historien om Turneorganisasjonens arbeid innenfor DKS

Turnéorganisasjonen har 30-årsjubileum i 2021, og DKS som nasjonal ordning har 20-årsjubileum. Per i dag er imidlertid Turneorganisasjonen under avvikling som en følge av ny organisering av DKS Innlandet. I den forbindelse er det ønskelig at institusjonens aktivitet og særpreg blir oppsummert skriftlig. Det primære for Turneorganisasjonens styre er at en slik oppsummering skal være tilgjengelig i framtida for folk som arbeider med kunstformidling til barn og unge, forskere og andre interesserte.