Grow through Activating Local Potential (GALOP)

The main project goal is to increase the social and economic development in disadvantaged Bulgarian municipalities through activation of their local resources and potential.

The specific project goals include

  • design and promotion of strategies for local development trough activating the existing territorial resources;
  • support to municipalities, NGOs and businesses in drafting and implementation of projects based on those strategies;
  • transfer of sample development models to other municipalities;
  • proposals on regulatory changes for assisting and enhancing local and social innovations with a view to municipal potential.

Førebels følgjande bidrag frå TF (som fagleg samarbeidspartnar):

  • Samanstille gode norske døme på verdiskaping basert på lokale ressursar. Leggje til rette for lett tilgjengeleg publisering (engelsk) og meir visuelt
  • Bidra i vurdering knytt til utvelging av 10 pilotkommunar (i B)
  • Bidra med fagleg innhald til studietur frå B til Norge
  • Bidra i utvikling og fasilitering av lokale partnarskapsforum for utvikling av lokale strategiar for lokal verdiskaping, der dei også skal prioritere tiltak som dei etterpå kan søke om støtte til i eige fond
  • Bidra til førebuing av prosjektsøknadane til dette fondet

Publikasjoner

TittelTypeDato
Grow through Activating Local PotentialRapport 11.03.2020